Resum: l'entitat tractarà les seves dades per a la gestió de les relacions contractuals amb la persona jurídica en la qual l'afectat presta els seus serveis.

a) Identitat del responsable del tractament:

Responsable Emergia Contact Center, S.L. Telèfon 91 286 0800
Direcció Avenida del Ensanche de Vallecas 37, 5ª Planta, 28051 Madrid, Madrid Contacte DPD Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
b) Dades objecto de tractament: tractarem les dades mínimes imprescindibles per a la seva localització professional, com a nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon, així com les dades de l'entitat en la qual presta els seus serveis.

c) Finalitat del tractament: el manteniment de relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en la qual l'afectat presti els seus serveis.

d) Decisions automatitzades: no es prenen decisions automatitzades ni es realitza segmentació de perfils.

e) Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades seran tractades durant el manteniment de la relació contractual entre Emergia Contact Center, S.L. i l'entitat en la qual presta serveis, i posteriorment i conclosa aquesta, durant el termini de temps pel qual poguessin dirimir-se responsabilitats contractuals entre les parts.

f) Base jurídica del tractament: la base jurídica del tractament de les seves dades és l'interès legítim de Emergia Contact Center, S.L. en relació amb el manteniment i gestió de la seva relació amb les entitats clients de la mateixa.

g) Procedència de les dades: el propi interessat.

h) Destinataris de les dades:
a. Comunicacions de dades: no es comuniquen dades a tercers tret que existeixi obligació legal.
b. Tractaments per compte de tercers: Emergia Contact Center, S.L. ha contractat amb determinats proveïdors la prestació de serveis que impliquen l'accés a dades de caràcter personal. Aquests serveis inclouen la provisió de serveis de tecnologies de la informació, o serveis de suport en la gestió cobraments i pagaments.

i) Transferències internacionals de dades:
Es realitzen les següents transferències internacionals de dades:
Destinataris Finalitat Base jurídica
Google INC.
Garanties apropiades o adequades: Adhesió a Privacy Shield.
Prestació de serveis de correu electrònic i ofimàtica Cloud. Execució de contracte
j) Exercici de drets: té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Com a interessat, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En aquells supòsits en els quals el tractament de les seves dades estigués basat en el seu consentiment, podrà revocar-ho a qualsevol moment.

En aquells supòsits en els quals legalment procedeixi, tindrà el dret a la portabilitat de les dades, la qual cosa implica que té dret a rebre les dades personals relatives a la seva persona, que estiguem tractant, i emmagatzemar-los en un dispositiu propi, aquest dret també li permet sol·licitar-nos que comuniquem les seves dades a un altre responsable del tractament.

Així mateix, en cas que consideri que existeix un problema o una incidència en relació amb el tractament de dades pot contactar amb l'entitat a través de l'adreça de contacte indicada en el present document, i en qualsevol cas, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que en el cas d'Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Contacte Delegat de Protecció de Dades: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per exercir els seus drets ha de remetre'ns una sol·licitud a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant còpia del seu DNI, o un altre document que ho identifiqui legalment.