1. Interactive Contact Center

La relació amb els clients ha evolucionat a centres de contacte interactius, en un escenari d´omnicanalitat.
Avançat als teus competidors de la nostra experimentada mà.
Llegir més

2. BPO

emergia engloba el BPO relacionat amb customer contact dins la línea de negoci “interactive cc”. La nostra línea de negoci bpo engloba la resta de processos existents.
Ens encarreguem d´especialitzar i optimitzar els processos que no son el teu core bussiness.
Llegir més

3. Consulting

emergia, especialitzada en la consultoria col.laborativa de processos de negoci, posa a disposició d´altres organitzacions el seu ampli, contrastat i avalat know-how en Customer Experience i Contact Center.
Llegir més

4. Field Màrketing

Al face-to-face, dissenyem programes i implantem forces de venda i equips de field màrqueting amb l'objectiu de millorar l'experiència del client final mitjançant una comunicació adequada, un servei satisfactori i unes relacions profitoses. La fi: atreure nous clients cap a la marca, fidelitzar-los i augmentar el seu valor.
Llegir més