L'evolució de la tecnologia ha propiciat que part dels processos de les organitzacions puguin durse a terme per altres emprese especialitzades, a un cost notablement inferior, major eficiència i amb el valor afegit de concentració en el seu propi core business.
A diferència de l'outsourcing tradicional, terme creat el 1980, el BPO considera processos continus que formen part de la cadena de valor, amb impacte directe en el negoci. Va més enllà d'una externalització operativa o de mera execució: implica responsabilitzar-se per la reenginyeria dels processos.

 
emergia engloba el Business Process Outsourcing relacionat amb customer contact dins la línia de negoci "interactive CC", que inclou tant "voice bpo" com "non-voice bpo". La nostra línia de negoci BPO engloba la resta de processos existents. Les àrees amb major demanda i desenvolupament de projectes en el mercat són: Ens encarreguem d´especialitzar i optimitzar els processos que no són el teu core bussiness"

RRHH: Contractació, rendiment i progrés, formació, retribució, administració de nòmines, beneficis, etc.
Administració i finances: Comptabilitat gerencial, gestió de tresoreria i caixa, pagament i rebut de comptes, administració de risc i impostos, etc.
Bancari: Crèdits bancaris, cobraments i pagaments, ajudes, etc.
Procurement: Provisió, aprovisionament, logística, etc.