emergia disposa de l'experiència en projectes de consultoria en diferents àmbits, des de solucions específiques de formació o consultoria tecnològica fins a projectes d'optimització operativa. Com a mostra de casos d'èxit, compartim resultats quantificats d'alguns projectes operatius realitzats a companyies nacionals i internacionals.

USA
Servei de Vendes Inbound
  Reducció de la corba
d´aprenentatge

de 3,2 a1,8 mesos
44%   Impacte en més ingressos menor impacte a l´usuari final

España
Servei d´atenció al client
  Disminució de AHT
3 mesos
-23%   Impacte en més ingressos, major índex de qualitat percebuda

España
Servei de captació
  Increment de Vendes Netes,
en 2 mesos
10%   Impacte en més ingressos, major eficiència, menors costos per vend