Al face-to-face, dissenyem programes i implantem forces de venda i equips de field màrqueting amb l'objectiu de millorar l'experiència del client final mitjançant una comunicació adequada, un servei satisfactori i unes relacions profitoses. La fi: atreure nous clients cap a la marca, fidelitzar-los i augmentar el seu valor.

Els nostres serveis van dirigits a empreses:
a) orientades al client amb objectius no només en la captació sinó en la retenció i fidelització
b) que participen en categories on el paper del comercial o punt de venda poden fer la compra més segura i fiable desenvolupant vincles amb el seu target
c) on el coneixement del client i l'establiment de relacions de llarga durada tenen un paper rellevant en la creació d'avantatge competitives

Podem afirmar que la comunicació de màrqueting persegueix quatre objectius:
  1. despertar necessitats en el target.
  2. difondre el missatge de la marca.
  3. crear actituds i vincles entre marques i el seu target.
  4. induir a la prova o compra.
    compromesos amb els objectius de màrqueting dels nostres clients i el respecte que es mereix el seu posicionament i imatge de marca
El Field Màrqueting pot contribuir a cadascun d'ells per la seva especial capacitat per:
  • cridar l'atenció amb amplis recursos creatius i mitjans audiovisuals
  • provocar aprenentatge en el client, en comptar amb més temps d'exposició i de major qualitat
  • acceptar l'après com a cert pel caràcter personal del contacte

Les activitats de Field Màrqueting s'agrupen en quatre tipus segons la finalitat perseguida: