El major valor intangible de emergia es troba en el talent de les persones que en formen part. El capital humà i intel·lectual del nostre equip és la nostra millor contribució a la millora contínua de l'eficàcia i eficiència de l'empresa.

La capacitat d'emergia per atreure, motivar i desenvolupar persones, juntament amb el clar objectiu d'establir el millor entorn professional, garanteixen el nostre major èxit: l'aportació del valor personal.
Actituds: Implicació, compromís, auto motivació, satisfacció, sociabilitat, orientació al client, adaptabilitat

Aptituds: Perfil acadèmic, formació especialitzada, formació interna, experiència, desenvolupament personal

Capacitats: Aprenentatge, treball en equip, comunicació, conciliació familiar, lideratge
Considerem a la persona de forma integral, tant des del pla professional com humà, sent l'àrea de RRHH una àrea estratègica del nostre negoci.