Escolta Activa Procediments
Omnicanalitat Gestió de detractors
Shift Left   Accessibilitat
Resolució en primer contacte


Aplicació del programa empolse
Millora de 12 punts en el NPS® al servei d'atenció telefònic del mercat residencial d'una important multinacional, en un termini de 3 mesos.

Una de les palanques més destacades va ser la gestió del FCR, que va obtenir una millora de 10 punts en 12 mesos.
Servei ofert per un equip format per una mitjana de 250 professionals.
Aplicació del programa enpp
Gestió de Cartera amb l'enfocament de Effiquality

Millora de 26 punts en el NPS® d'una cartera de clients de 90.000 professionals, en 3 mesos. Vam aconseguir situar l'indicador per sobre de la mitjana del NPS® del sector, sent un dels que maneja valors més baixos.
Al marge de la millora de diferents indicadors, destaquem el descens de 3 punts en la Taxa de Churn, en un termini de 5 mesos.