La nostra forma de treballar, única i robusta, però amb l'agilitat i flexibilitat que requereix cada projecte, és un element clau del nostre èxit.

La nostra metodologia, o model EPM (emergia performance management) és la columna vertebral que ens proporciona una forma reglada de treballar, basada en estàndards i, sobretot, l'experiència acumulada. No es tracta de complir amb un estàndard tancat, ja que busquem anar més enllà del que s'espera.

Utilitzant una metodologia adequada, reduïm riscos alhora que assegurem effiquality.

L'enfocament és de 360º, i abasta qualsevol procés dins de la nostra organització, tant de naturalesa interna corporativa com a processos propis dels serveis oferts. L'objectiu últim és el de generar valor mitjançant l'alineació dels projectes a l'estratègia del negoci i a través de la gestió eficient.

Característiques principals del nostre model EPM:
  • Model de performance certificat en la norma ISO9001:2008 (última recertificació a l'octubre 2015).
  • Considera les normes reconegudes a nivell internacional, amb especial focus en COPC®. emergia compta amb coordinadors registrats a COPC® CSP Standard en càrrecs i rols representatius.
  • La nostra estructura organitzativa compta amb presència local en tots els centres de gerents i tècnics de Performance.

Veure certificat

Modelo EPM