emergia ha adquirit un compromís de millora contínua i de creixement responsable i sostenible, pel que ha re definit la seva missió, visió i valors, en línia amb aquesta nova política.

Missió
Ajudar a les Companyies capdavanteres a superar els seus objectius mitjançant la millora de les relacions amb els seus clients aportant excel·lència operativa i innovació.

Visió
Ser la Companyia de Gestió de Clients referent d'Espanya i Llatinoamèrica desitjada per Empreses i Empleats.

Valors

  1. Innovació
  2. Responsabilitat Social
  3. Compromís
  4. Esperit d'Equip
  5. Millora Contínua