Construint junts un llarg camí per als teus clients
Descarregar mapa de solucions transversals en emergia


El Service Desk es defineix com un Punt Únic de Contacte (SPOC) per satisfer les necessitats de comunicació entre les àrees d'IT d'una empresa i els seus usuaris finals.
Llegir més
L´ interacció i comunicació 2.0 entre les marques i els seus clients i / o potencials clients ja és una realitat obligant a les organitzacions a ser presents en aquest diàleg. A emergia hem desenvolupat solucions enfocades a cobrir tant la monitorització 2.0 com l'atenció al client 2.0, de forma independent o combinada.
Llegir més
emergia ofereix un ampli portfoli de solucions dirigides al seu procés estratègic de potenciar nous mercats amb serveis i solucions orientades al comerç electrònic.
Llegir més
L´ integració multicanal (omnicanalitat) i la segmentació dinàmica són necessàries per donar suport a les estratègies de creixement. emergia ha desenvolupat solucions orientades a la gestió directa de cartera per convertir la relació amb els clients en un actiu estratègic, amb ROI quantificable i focus en la fidelització.
Llegir més
La interacció amb el client és el camí, el destí és la fidelització.
Llegir més
A emergia disposem de solucions dedicades al recobrament d'impagats amistós o no contenciós, amb el clar objectiu d'aconseguir que el deutor pagui com més aviat millor de forma voluntaria. L´actuació immediata eleva les possibilitats de recobrament a un 80%.
Llegir més
emergia compta amb un ampli portfoli de solucions transversals, dissenyades a mida de les necessitats específiques dels diferents àmbits de la interacció amb el públic objectiu i els processos associats.
Llegir més