La integració multicanal (omnicanalitat) i la segmentació dinàmica són necessàries per donar suport a les estratègies de creixement. emergia ha desenvolupat solucions orientades a la gestió directa de cartera per convertir la relació amb els clients en un actiu estratègic, amb ROI quantificable i focus en la fidelització.


Comptem amb solucions enfocades a la gestió exclusiva d'una cartera de clients assignada, i solucions de primer nivell executiu entre client final i gestor personal. Basades en el saber fer adquirit i la participació activa i directa en les estratègies desenvolupades. Aquestes solucions són el màxim exponent de la combinació dels diferencials estratègics d´emergia i combinen les millors pràctiques generades en diferents aspectes rellevants a considerar en la seva definició:
  • Integració multicanal (omnicanalitat) consistent, incloent l'assistència on-line i noves tecnologies
  • Criteris d'adequació al públic objectiu
  • Personalització vs Especialització
  • Gestió de processos de negoci, amb elevada capacitat resolutiva
  • Tècniques d'assegurament dels compromisos adquirits amb el client final
  • La satisfacció del client com a eix
  • La segmentació dinàmica per estratègies consistents i amb resultats mesurables
  • Big Data o l'explotació intel · ligent i de valor de les dadesExemple conceptual de gestió de cartera