El Service Desk es defineix com un Punt Únic de Contacte (SPOC) per satisfer les necessitats de comunicació entre les àrees d'IT d'una empresa i els seus usuaris finals

Els principals beneficis d'una correcta definició i implementació de solucions de Service Desk es resumeixen en:
 • Redueix els costos mitjançant una òptima Effiquality en recursos i tecnologia.
 • Millora el servei, així com la percepció, satisfacció i fidelització dels usuaris finals.
 • Permet la identificació de noves oportunitats de negoci.
 • Centralitza els processos, millorant la gestió de l´informació i la comunicació.
 • Genera major disponibilitat d'informació que facilita la millora contínua.
 • Suposa un major enfocament a l'usuari i al negoci de l'organització, adquirint una funció estratègica de gran valor.

A quin target d'usuaris finals va dirigit?
 • Clients
 • Empleats
 • Distribuidors
 • Proveïdors
 • Etc.
Sobre quins productes i serveis?
 • Internet
 • Aplicacions informàtiques
 • Operacions Bancàries
 • Perifèrics
 • Telèfons mòbils
 • Electrodomèstics
 • Etc.
 
Telecomunicacions
Serveis Financers ISP
Assegurances
Medis de comunicació i Entreteniment
Serveis B2B Tecnologia
Serveis B2C
Electronica per al consumidor
A emergia oferim solucions de Service Desk a nivells I i II, amb els següents objectius principals:
 • Nivell I:  suport inicial, responsable de les incidències i sol · licituds bàsiques del client. La seva missió principal és la de reunir l´informació de l'usuari i determinar l´incidència mitjançant l'anàlisi dels símptomes, resolent les de baixa complexitat.
 • Nivell II: equip de major especialització, amb major poder resolutiu en incidències i / o sol · licituds de complexitat mitjana. La seva missió és la d'oferir un suport superior a partir de l´informació recollida en primer nivell.
 • Sempre amb orientació de servei, alineat als processos rellevants de negoci.
 • Aplicant enfocament “Shift-Left” en la millora contínua.