L´interacció i comunicació 2.0 entre les marques i els seus clients i / o potencials clients ja és una realitat que obliga a les organitzacions a ser presents en aquest diàleg. A emergia hem desenvolupat solucions enfocades a cobrir tant la monitorització 2.0 com l'atenció al client 2.0, de forma independent o combinada.


Amb la solució de Social Media Monitoring podem monitoritzar la teva marca, productes i / o serveis, indústria i competència en les xarxes socials. La definició dels objectius és clau per a una adequada parametrització i execució, però són molts els fins possibles en funció de les característiques del projecte.

Per nomenar alguns àmbits d'actuació:


  • Oportunitats de negoci i prospecció
  • Innovació i / o millora dels productes i serveis, a partir del feedback directe dels teus clients finals
  • Identificació de influenciadors i / o detractors
  • Informació sectorial i de la competència directa
  • Noves tendències
  • Prevenció de crisi online sobre la teva marca
  • Etc.
Les estadístiques respecte a l'ús de les xarxes socials són les més dinàmiques, i és arriscat publicar dades pel risc de quedar obsolets a curt termini. I amb tendència ascendent. Però a mitjans de 2013 podem afirmar que:

  El 92% dels usuaris compren en base als comentaris d'altres clients”     El 50% de les persones segueixen les marques a les xarxes socials”
             
  El 75% de les empreses ja utilitzen Twitter com a canal de comercialització     El 36% dels usuaris socials publiquen continguts relacionats amb les marques

Amb la solució de Social Media Response "escoltar" és només el principi, busquem donar resposta als nostres clients, com un canal més de relació amb ells.

S'incorporen així funcionalitats de segmentació, workflows, priorització, categorització, escriptura, reporting i gatekeeper o validació entre d'altres. Tenir presència activa a les xarxes socials té molts beneficis, però requereix d'un pla i una estratègia prèvia consistent per poder obtenir els resultats esperats. Hem de definir desde bàsics com la imatge que volem transmetre a través del llenguatge utilitzat i les fórmules de cortesia, l'horari d'atenció i la política de "seguir" o no als nostres seguidors, fins a complexes estratègies relacionades amb les directrius d'actuació abans crisi potencials o tractament de la influència dels usuaris.