ecommerce

Un punt clau en tot comerç electrònic és la humanització de la cadena i, en general, una estratègia online que faciliti una bona experiència de compra.
L'experiència a emergia en negocis purament online, juntament amb serveis on & off, ens situen com un partner de confiança per dissenyar i executar una relació satisfactòria amb els teus clients.


No es tracta d'orientar exclusivament al tractament d'incidències, ja que l'atenció al client s'ha d'entendre com un servei que impulsi les vendes. Confiança i Conversió són els dos objectius sobre els quals s'ha de construir el model de relació.

La nostra suite de solucions més rellevants per a aquest sector podem classificar en 4 grans categories:
  • Social Media: comptem amb programes integrals o modulars que abasten des de la monitorització o mystery 2.0 fins a la interacció directa com a canal d'atenció al client.
  • Suport Comercial: gestió integral omnicanal de tot el cicle d'e-venda i l'experiència de compra.
  • Experiència online: disseny, anàlisi i propostes de millora de la qualitat de processos, usabilitat, satisfacció de l'usuari i eficiència en la generació de leads i conversions.
  • Detecció i prevenció de Frau: des de totes les perspectives existents (intern, extern i social).
frau Programes de satisfacció i experiència de client captació de leads mystery 2.0 Accions comercials Recobrament Atenció al client omnicanal B2B B2C Laboratoris d'avaluació & Test A/B gestió d'incidències Xarxes Socials growth hacking enquestes i estudis de mercat peticions, queixes i reclamacions programes de Fidelització provisió i logistica etc...