finances-banca

La confiança d'importants entitats bancàries a emergia, situades en els millors llocs de satisfacció de client final, és un important indicador dels nostres nivells de qualitat.
El sector bancari és un dels més desenvolupats i especialitzats dins la nostra organització, on cobrim el cicle complet de la vida del client.


L'especialització dels productes i serveis d'aquest sector, juntament amb els seus requeriments de confidencialitat i seguretat, el situen com un dels més exigents.

El client final és l'eix central de la seva estratègia i model de negoci, i és la base perquè sigui sostenible. El Customer Experience és una necessitat a desenvolupar en tota l'organització. Millores en la segmentació, en l'ús de la omnicanalitat, en la personalització de productes i serveis, la generació sostinguda de confiança ... són alguns dels exemples que s'han de considerar en l'atenció al client en aquesta vertical.
recobrament welcome call Suport a oficines concertació de visites desbordament
d´oficines
formalització de contractes recuperació atenció a l´establiment (TPV) atenció al client final retenció programes de fidelització activació de targetes bpo captació bloqueig de targetes banca transaccional
service desk

El sector bancari espanyol viu des de 2009 una profunda reestructuració que comporta tot un seguit d'impactes que reverteixen directament en els clients finals, com a fruit dels processos d'integració, destacant l'humà i tecnològic.

En LATAM, els bancs utilitzen habitualment les xarxes socials com a via de comunicació i promoció dels seus productes, però la majoria no aconsegueix una relació rellevant amb els clients. Segons l'informe "Evolució i ús de les Xarxes socials en el sector bancari en LATAM" (IZO), el sector presenta actualment una Reputació Negativa, amb un increment constant de queixes o reclamacions en la Web Social. En general, no aconsegueixen tancaments positius en les xarxes socials.