utilities

El sector utilities és estratègic per a qualsevol país, peça essencial de l'economia productiva. Es troba sotmès a canvis importants, tant per raons d'entorn regulatori, com per la situació de liberalització i competència creixent.
Addicionalment, l´innovació tecnològica i el desenvolupament de les energies renovables estan transformant el sector.


El mercat està cada vegada més diversificat, i requereix una major orientació cap al client, la qual cosa implica una important necessitat de fidelització i segmentació, amb una estratègia ben definida relativa a la gestió de l'experiència de client.

Els clients demanen cada vegada més informació per comparar amb la conseqüent exigència de serveis i cobertures cada vegada més personalitzats i de valor afegit.

A emergia, comptem amb una àmplia experiència en sectors com l'energètic, des de l´interacció a través dels canals més tradicionals fins canals com l'online (web), xat o twitter. Des d'una perspectiva omnicanal integral i una estratègia del canvi basada en programes d'experiència de client, tant B2C com B2B.
atenció d'avaries en situacions d'emergència Programes de satisfacció i experiència de client Suport per a vehicles elèctrics Accions comercials B2B B2C Atenció al client omnicanal Laboratori d'avaluació de l'impacte d'accions “pilot” Atenció al client a Twitter Atenció per xat en web oficial